Carina Carlhed, docent

Carina Carlhed, docent

”Vi har fått mycket positiv respons både under konferensens genomförande men även efteråt, att många är väldigt nöjda med både konferensens innehåll och uppläggning. Man har upplevt att de parallella sessionerna varit välplanerade och presentationerna på ett bra sätt pusslats ihop med varandra och därmed har man fått till bra diskussioner mellan presentatörerna och åhörarna. Konferensen möjliggjorde att två olika forskningsinriktningar som utvecklats på olika håll kunde mötas. Karriärvägledningsforskare som bidrar till kunskapsutvecklingen för studie-, yrkes- och karriärvägledare mötte utbildningsforskare med kritiska perspektiv på bl.a. övergångar, social jämlikhet och utveckling av karriärkompetens”, säger Carina Carlhed.

Reflektioner om den internationella forskningskonferensen “Transitions, career learning and career management skills. Multi-disciplinary and critical perspectives”, som anordnades av forskarnätverket KAV Karriärutveckling och karriärvägledning, den 19-20 oktober.

KAV-nätverkets webbsida