Vad händer just nu i projektet?

Intervjuer har genomförts med 25 av er och ska nu under våren analyseras. Vi håller även på att sammanställa aktuell internationell forskning om ungas skolframgångar. 

Vi har fått ytterligare en artikel publicerad, där alla elever är med, den hittar ni här!

På senaste tiden har projektet uppmärksammats på olika sätt, nya publicerade artiklar (se långt ned på sidan). Vi har också gjort en kort film som beskriver några av våra resultat där två av projektets intervjupersoner medverkar tillsammans med Ali och Carina. Filmen presenterades på Stockholms universitets konferens Hållbarhetsforum, se filmen nedan.

Klicka här för att starta filmen https://suplay.screen9.tv/media/XBFrqYvBwI3FqmT2U-yugg/framgangsfaktorer-for-en-lyckad-skolgang

Läs mer här: https://www.su.se/nyheter/receptet-p%C3%A5-framg%C3%A5ng-f%C3%B6r-unga-i-skolan-1.550936

Intervjuer och artiklar med professor Niclas Månsson:

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/ny-forskning-visar-vad-som-kravs-for-att-elever-ska-lyckas-i-skolan-17892

https://www.sh.se/nyheter/forskning/2020-03-10-ny-forskning-visar-vad-som-kravs-for-att-en-elev-ska-lyckas-i-skolan

Intervju i P1 om resultaten. Carina Carlhed Ydhag intervjuades i Nordegren & Epstein 26 oktober 2020. Intervjun börjar ca 10 minuter in i inslaget. https://sverigesradio.se/avsnitt/1591325

Självklart får du kontakta oss Ali, Niclas eller Carina om det är något du undrar över. Vi hoppas att du vill vara med i projektet också i den avslutande delen! Här hittar du några av våra resultat

Hälsningar
Carina, Ali och Niclas

Om oss och projektet…

Vi är en grupp forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola som forskar om ungdomar i som är framgångsrika i skolan i Stockholms- och Mälardalsområdet. Det vi vill veta är hur eleverna har lyckats med sina studier och vad det är som inspirerar till fortsatta studier. Vi vill även veta hur de använder sitt sociala nätverk som en resurs i sin utbildningsbana. I det sociala nätverket ingår t.ex. släktingar, lärare, tränare eller andra viktiga personer samt jämnåriga i kamratgruppen.

Projektet startade januari 2017 och beräknas att avslutas under 2021. Vi har intervjuat 52 elever med skiftande social och kulturell bakgrund, barn till föräldrar med hög och låg utbildningsnivå, barn till svenskfödda föräldrar och föräldrar som kommer från andra länder.  Vi har intervjuat varje elev 3 gånger under två år. Den sista datainsamlingen pågår just nu. Vi har även intervjuat personer som eleven själv angett som viktiga för sin tid i skolan såsom lärare, kompisar, föräldrar eller andra vuxna. Projektet är etikprövat.

Vad blir resultatet?

Vi skriver en bok och artiklar om vad vi får fram genom intervjuerna och enkäten. Skrivprocessen pågår för fullt. Hittills finns en artikel publicerad och ett antal som är accepterade för publicering.

Carlhed Ydhag, C., Månsson, N., & Osman, A. (2021). Momentums of success, illusio and habitus: high-achieving upper secondary students’ reasons for seeking academic success. International Journal of Educational Research.

Månsson, N., Carlhed Ydhag, C., & Osman, A. (2021). I skuggan av kulturellt kapital. – om konsten att omforma habitus för skolframgångNordic Studies in Education 41(2), 130–147. doi.org/10.23865/nse.v41.2353

Osman, A., Carlhed Ydhag, C., & Månsson, N. (2020). Recipe for Educational Success:  A study of successful school performance of students from low social cultural backgroundInternational Studies in Sociology of Education. https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1764379

se mer i högerkolumnen om våra resultat.

Kontaktuppgifter:

Ali Osman, Stockholm Universitet, email: ali.osman@edu.su.se Telefon: 08–120 763 01

Carina Carlhed Ydhag, Stockholm Universitet, email: carina.carlhed@edu.su.se Telefon: 070-8701256

Niclas Månsson, Södertörns högskola, email: niclas.mansson@sh.se Telefon: 076-315 10 97