Här kan du fylla i namn, mejladress och mobilnummer i vårt formulär: Länk till formuläret Genom att fylla tackar du ja till att delta i projektet. Vi kontaktar dig sedan för att bestämma tid och plats för intervju! Välkommen att delta!
Carina, Ali och Niclas

Om oss…

Vi är en grupp forskare från Stockholms universitet och Mälardalens högskola som forskar om ungdomar i Stockholmsområdet, Eskilstuna och Västerås och som är framgångsrika i skolan. Därför söker vi kontakt med dig. Det vi vill veta är hur du har lyckats med dina studier och vad det är som inspirerar till fortsatta studier. Vi vill veta hur du använder ditt sociala nätverk som en resurs i din utbildningsbana. I det sociala nätverket ingår t.ex. släktingar, lärare, tränare eller andra viktiga personer samt jämnåriga i kamratgruppen.

Projektet startade januari 2017 och beräknas att avslutas december 2020 och vi kommer att intervjua dig 3 gånger under två år och varje intervju beräknas att ta 60-90 minuter vardera.

Vi kommer också att intervjua personer som du själv angett som viktiga för din tid i skolan såsom lärare, kompisar, föräldrar eller andra vuxna. Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av ljudinspelningar och fältanteckningar.*

Deltagandet är frivilligt och även om du i början tackar ja till att delta har du rätt att när som helst avbryta ditt deltagande.

Vad innebär att medverka?

Steg 1 –  Du fyller i enkät, du lämnar namn och e-postadress till oss

Steg 2 – elever väljs ut från enkätsvaren, vi kontaktar dig om du blivit utvald

Steg 3 – intervju med dig, läget just nu

Steg 4 – intervju med personer som du angett som viktiga

Steg 5 – Intervju med dig, innan du väljer ev. högskoleutbildning

Steg 6  – Intervju med dig – vad gör du efter gymnasiet?

Vad blir resultatet?

Vi skriver en bok och artiklar om vad vi får fram genom intervjuerna och enkäten. Vi anonymiserar det ni säger, med andra ord får ni nya namn. Inget kan kopplas till dig som person. Du kan få välja namn själv om du vill så vet du vilken person som vi skriver om i vår bok.

Kontaktuppgifter:

Ali Osman, Stockholm Universitet, email: ali.osman@edu.su.se Telefon: 08–120 763 01

Carina Carlhed, Stockholm Universitet, email: carina.carlhed@edu.su.se Telefon: 08-163087

Niclas Månsson, Mälardalen University, email: niclas.mansson@mdh.se Telefon: 016-15 37 26