Vad händer just nu i projektet?

Vi kommer att kontakta dig i början av hösten för en avslutande intervju. Den kan ske personligt, på universitetet eller på något annat ställe vi kommer överens om eller via telefon eller videomöte Zoom. Intervjun tar cirka en timme och kommer att handla om vad du har ägnat dig åt på senaste tiden, hur du upplevt att sluta gymnasiet och dina framtidstankar.

Den som kommer kontakta dig heter Christine Bendixen som är våra nya projektmedarbetare. Det är också hon som ska genomföra intervjun med dig.

Självklart får du kontakta oss Ali, Niclas eller Carina om det är något du undrar över.

Vi hoppas att du vill vara med i projektet också i den avslutande delen!

Hälsningar

Carina, Ali och Niclas

Om oss…

Vi är en grupp forskare från Stockholms universitet och Mälardalens högskola som forskar om ungdomar i Stockholmsområdet, Eskilstuna och Västerås och som är framgångsrika i skolan. Det vi vill veta är hur eleverna har lyckats med sina studier och vad det är som inspirerar till fortsatta studier. Vi vill även veta hur de använder sitt sociala nätverk som en resurs i sin utbildningsbana. I det sociala nätverket ingår t.ex. släktingar, lärare, tränare eller andra viktiga personer samt jämnåriga i kamratgruppen.

Projektet startade januari 2017 och beräknas att avslutas juni  2021 och vi kommer att intervjua varje elev 3 gånger under två år och varje intervju beräknas att ta 60-90 minuter vardera.

Vi kommer också att intervjua personer som eleven själv angett som viktiga för sin tid i skolan såsom lärare, kompisar, föräldrar eller andra vuxna. Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av ljudinspelningar och fältanteckningar.*

Deltagandet är frivilligt och även om eleven/signifikant person i början tackar ja till att delta har man rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Projektet är etikprövat.

Vad innebär att medverka?

Steg 1 –  Eleven lämnar namn och e-postadress till oss i formuläret

Steg 2 – vi kontaktar eleven om hen blivit utvald

Steg 3 – intervju med eleven, läget just nu, vi kan komma till elevens skola, eller eleven kommer till oss eller vi gör en telefonintervju

Steg 4 – intervju (telefonintervju) med personer som eleven angett som viktiga

Steg 5 – Intervju med eleven, sin sista termin på gymnasiet

Steg 6  – Intervju med eleven – vad gör hen efter gymnasiet?

Vad blir resultatet?

Vi skriver en bok och artiklar om vad vi får fram genom intervjuerna och enkäten. Vi anonymiserar det våra intervjupersoner säger, med andra ord får man nya namn. Inget kan kopplas till dig som person. Eleven kan få välja namn själv om man vill så vet man vilken person som vi skriver om i vår bok.

Kontaktuppgifter:

Ali Osman, Stockholm Universitet, email: ali.osman@edu.su.se Telefon: 08–120 763 01

Carina Carlhed Ydhag, Stockholm Universitet, email: carina.carlhed@edu.su.se Telefon: 070-8701256

Niclas Månsson, Södertörn University, email: niclas.mansson@sh.se Telefon: 076-315 10 97