Hej! Här är lite information till dig som anhörig eller signifikant person för elev i gymnasieskolan, och som vi intervjuat.

Om oss…

Vi är en grupp forskare från Stockholms universitet och Mälardalens högskola som forskar om ungdomar i Stockholmsområdet, Eskilstuna och Västerås och som är framgångsrika i skolan. Det vi vill veta är hur eleverna har lyckats med sina studier och vad det är som inspirerar till fortsatta studier. Vi vill veta hur de använder sitt sociala nätverk som en resurs i sin utbildningsbana. I det sociala nätverket ingår t.ex. släktingar, lärare, tränare eller andra viktiga personer samt jämnåriga i kamratgruppen.

Projektet startade januari 2017 och beräknas att avslutas december 2020 och vi kommer att intervjua varje elev 3 gånger under två år och varje intervju beräknas att ta 60-90 minuter vardera.

Vi kommer också att intervjua personer som eleven själv angett som viktiga för sin tid i skolan såsom lärare, kompisar, föräldrar eller andra vuxna. Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av ljudinspelningar och fältanteckningar.*

Deltagandet är frivilligt och även om eleven/signifikant person i början tackar ja till att delta har man rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.

Vad innebär att medverka?

Steg 1 –  Eleven lämnar namn och e-postadress till oss i formuläret

Steg 2 – vi kontaktar eleven om hen blivit utvald

Steg 3 – intervju med eleven, läget just nu, vi kan komma till elevens skola, eller eleven kommer till oss eller vi gör en telefonintervju

Steg 4 – intervju (telefonintervju) med personer som eleven angett som viktiga

Steg 5 – Intervju med eleven, sin sista termin på gymnasiet

Steg 6  – Intervju med eleven – vad gör hen efter gymnasiet?

Vad blir resultatet?

Vi skriver en bok och artiklar om vad vi får fram genom intervjuerna och enkäten. Vi anonymiserar det våra intervjupersoner säger, med andra ord får man nya namn. Inget kan kopplas till dig som person. Eleven kan få välja namn själv om man vill så vet man vilken person som vi skriver om i vår bok.

Kontaktuppgifter:

Ali Osman, Stockholm Universitet, email: ali.osman@edu.su.se Telefon: 08–120 763 01

Carina Carlhed, Stockholm Universitet, email: carina.carlhed@edu.su.se Telefon: 08-163087

Niclas Månsson, Mälardalen University, email: niclas.mansson@mdh.se Telefon: 016-15 37 26