Ny rapport om avhopp från lärarprogram

Detta är den sammanfattande slutrapporten från en studie genomförd av Carina Carlhed hösten 2012–våren 2015 på uppdrag av Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. De kullar som undersökts är studenter som påbörjat lärarprogram höstterminerna 2006, 2011 och 2012.

Carlhed, C. (2015). Vid den normala studietaktens utkanter. Analyser av studieavbrott på lärarutbildningar vid Uppsala universitet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi / SEC Research Reports, 54, (60 s).